Projekt Utvecklad naturturism

Syftet med projektet är att förstärka Blåsjöns Fjällcamps attraktion mot målgrupper och området genom att erbjuda flera tjänster och aktiviteter i det fjällområde som disponeras för fiske, hundträning och småviltsjakt. Syftet är även att bredda antalet målgrupper för att öka antalet gäster och besökare i området.


Målet med projektet är att skapa förutsättningar för en trivsam och tillgänglig miljö som kan marknadsföras till målgrupperna

Copyright @ All Rights Reserved