Projekt miljö och framtid

Vårt projekt miljö och framtidssäkra Blåsjöns Fjällcamp är påbörjat med följade delmoment

Listan fylls på eftersom arbetet fortlöper

Ny bro infart till miljöstation/soprum

Nedfart stugor, utökad parkering

Renovering av båthus

Renovering av dusch/toa i stuga 1 och 2

Fordonsförråd/carport

Nytt avlopp


Syftet med  detta Projekt är att göra Blåsjöns Fjällcamp attraktiv i framtiden för befintliga och nya besökare


Copyright @ All Rights Reserved